MẠNG NỘI BỘ DOANH NGHIỆP

MẠNG NỘI BỘ DOANH NGHIỆP

Kiến tạo mạng lưới truyền thông nội bộ chuyên biệt, thông minh
Mạng xã hội nội bộ
01
Mạng xã hội nội bộ

  Thiết lập cấu hình hệ thống theo định dạng mạng xã hội, dễ sử dụng

 Cung cấp luồng thông tin nội bộ nhất quán, minh bạch và đồng bộ

 Cho phép nhân viên đăng bài chúc mừng, tương tác, chia sẻ hình ảnh, file đính kèm trực tiếp trên bảng tin

 Truyền tải thông điệp, tầm nhìn, sứ mệnh và mục tiêu của doanh nghiệp đến nhân viên một cách nhanh chóng

 Hiển thị chi tiết thông tin sinh nhật của nhân viên

 Thiết lập hệ thống khảo sát ý kiến, bình chọn thông minh, công bằng và minh bạch

Xem bảng tin
02
Xem bảng tin

 Hệ thống thông báo tin mới được cập nhật và hiển thị theo thời gian thực

  Cho phép đăng tải bài viết, đính kèm hình ảnh, file và tương tác trực tiếp trên bảng tin

  Tùy chọn chế độ hiển thị bản tin theo đối tượng, công khai, phòng ban, chỉ mình tôi

  Dễ dàng thêm mới, xóa, chỉnh sửa, lưu bài viết và xem bài viết dưới dạng chi tiết

  Lọc nhanh bài viết thông qua lối tắt các chức năng: Bài viết của tôi, Album ảnh…