XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN TRỊ CHO DOANH NGHIỆP

XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN TRỊ CHO DOANH NGHIỆP

Xây dựng hệ thống quản trị nhân sự khoa học, đồng bộ. Hỗ trợ nhà quản trị dễ dàng kiểm soát và theo dõi quá trình phát triển của toàn doanh nghiệp
Khởi tạo và quản lý tài khoản người dùng
01
Khởi tạo và quản lý tài khoản người dùng

 Quản lý các thông tin liên quan đến user trong hệ thống

 Phân quyền cho các user trong hệ thống

 Chỉnh sửa quyền cho tài khoản người dùng

 Chỉnh sửa thông tin tài khoản

 Khóa tài khoản khi nhân viên nghỉ tạm thời hoặc thôi việc

 Xóa tài khoản ra khỏi hệ thống...

Tạo lập nhóm quyền theo từng chức năng của nhân viên
02
Tạo lập nhóm quyền theo từng chức năng của nhân viên

 Cho phép tạo lập, chỉnh sửa nhóm quyền theo từng chức năng cụ thể

 Check để hiển thị tất các tên công việc chưa được nhóm quyền

 Phần mềm quản lý nhân sự sẽ giúp check/bỏ các quyền cho nhóm quyền

 Phân quyền theo công việc: xem, tạo mới, sửa, xóa…

 Phân quyền theo dữ liệu: nhân viên, quản lý và toàn quyền

Cấu hình Dashboard cho hệ thống
03
Cấu hình Dashboard cho hệ thống

 Cho phép người dùng thiết lập các menu con (động) bên ngoài màn hình chính (Trang chủ) 

 Cho phép chọn loại nhóm quyền để áp dụng

 Chọn Thêm để thêm mới menu trong danh sách

 Cho phép Thao tác và chỉnh sửa và xóa thông tin của menu

 Cấu hình thông báo trong phần mềm

 Cấu hình tạo và duyệt đơn online

 Cho phép quản lý và thiết lập việc thông báo trong phần mềm

 Check nếu muốn bật thông báo của tính năng

 Cho phép chọn nhập thông báo trước bao nhiêu phút (nếu có)

Cấu hình mẫu in doanh nghiệp
04
Cấu hình mẫu in doanh nghiệp

 Cho phép thêm mới mẫu in, chọn loại mẫu in và tải file đính kèm

 Có thể lọc và tìm kiếm nhanh mẫu in theo loại mẫu in

 Cấu hình xuất file cho mẫu in

 Cấu hình giá trị và thứ tự cột trong Excel

 Cho phép thêm mới, chỉnh sửa, xóa danh mục mẫu in…

Mẫu mail doanh nghiệp
05
Mẫu mail doanh nghiệp

 Cấu hình mẫu Template Email để gửi cho khách hàng, nhà cung cấp, ứng viên

Dễ dàng thêm mới, chỉnh sửa và xóa mẫu Email

Cho phép lọc và tìm kiếm nhanh các mẫu Email trong hệ thống

Tùy biến hiển thị Email gửi

Danh mục chức vụ
06
Danh mục chức vụ

 Quản lý chức vụ tại doanh nghiệp

Cho phép tạo mới, chỉnh sửa và xóa thông tin chức vụ

Cho phép lọc và tìm kiếm nhanh các chức vụ trong hệ thống

Phân chia cụ thể cấp bậc, chức năng và quyền lợi của từng chức vụ…

Danh mục động
07
Danh mục động

 Có thể đễ dàng thêm mới, xóa, sửa danh mục

Tùy biến mã màu thứ tự trên hệ thống

Có thể thêm mới tên web truy cập, loại danh mục, giá trị và hiển thị màu sắc

Cho phép lọc và tìm kiếm nhanh thông tin danh mục trong hệ thống

Phân biệt loại danh mục và giá trị cho từng danh mục