THÔNG BÁO NOTI QUA APP TỨC THÌ

THÔNG BÁO NOTI QUA APP TỨC THÌ

Chức năng notification tự động thông báo đến người sử dụng
Hệ thống Notification tự động thông báo
01
Hệ thống Notification tự động thông báo

 Hệ thống tự động thông báo những thông tin liên quan đến người dùng

 Thông báo khi có công việc mới, trạng thái công việc hay trạng thái của đơn từ đã được duyệt hoặc từ chối…

 Thông báo đến nhân viên tức thì, giúp không bỏ sót công việc

Tự động thông báo công việc cần duyệt
02
Tự động thông báo công việc cần duyệt

 Hệ thống tự động thông báo đến người quản lý những công việc cần duyệt

 Hỗ trợ cho chức năng duyệt đơn từ trực tuyến

 

Làm việc từ xa
03
Làm việc từ xa

 Nhận thông báo tự động trên giao diện màn hình điện thoại

 Không cần gặp mặt trực tiếp, không cần đến văn phòng.