CHẤM CÔNG GPS TỪ ĐIỆN THOẠI CÁ NHÂN

CHẤM CÔNG GPS TỪ ĐIỆN THOẠI CÁ NHÂN

Quản lý và giám sát chi tiết vị trí làm việc của nhân viên thông qua hệ thống định vị GPS trên App Mobile
Định vị vị trí làm việc
01
Định vị vị trí làm việc

 Hỗ trợ nhiều hình thức chấm công: quét thẻ từ, vân tay, định vị GPS

 Chấm công đơn giản bằng điện thoại thông minh

 Quản lý chặt chẽ giờ làm việc và vị trí của nhân viên

 Chính xác, công bằng và tiết kiệm thời gian